Garantija

1. Garantijas termiņš

Garantijas termiņš ir 24 mēneši no brīža, kad Klients ir saņēmis preci.

2. Garantijas saistības

Garantijas saistības, patērētāja un pārdevēja tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Pircēju pamatotu garantijas pretenziju izpilde ir viena no mūsu Kompānijas prerogatīvām.

3. SIA LANS nav atbildīgs par:

– preces bojājumiem, kas radušies Klienta vainas vai nolaidības dēļ;
– defektiem, kuri radušies izmantojot preci tai neparedzētam nolūkam;
– dabisku preces nolietošanos tās parastajā lietošanas gaitā.